Ledighetsansökan gymnasium

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Gymnasieförordningen 12 kap. 2§: 

Rektorn får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Rektorn får även bevilja en elev ledighet från skolarbetet om det är nödvändigt för att eleven ska kunna utföra uppgifter som har samband med en gymnasial lärlingsanställning. Eleven får också i mindre omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete av rektorn.

Ansökna skall skickas in senast 1 månad före planerad ledighet.

Ansökan kan göras av vårdnadshavare för omyndig elev eller själv av myndig elev.

Eleven inhämtar de avsnitt som skall gås igenom eller andra arbetsuppgifter som skall utföras.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Person som skickar in ansökan måste vara över 18 år

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa