Ansökan om marknadsföringsbidrag, mässor

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
  • En skriftlig ansökan från utställaren skall finnas näringslivskontoret tillhanda minst en vecka före mässans startdatum.
  • Utställaren ansvarar för att information om Älvsbyns Kommun finns synlig i monter.
  • Faktura samt underlag som visar att fakturan är betald ska medfölja ansökan

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa