Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (10)

  • Anmäl och registrera livsmedelsverksamhet

   Här kan du anmäla och registrera din livsmedelsverksamhet direkt via e-tjänst

   Här kan du anmäla och registrera din livsmedelsverksamhet direkt via e-tjänst

  • Anmälan hygienisk behandling/bassängbad och solarium

   Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling som använder stickande eller skärande verktyg eller bassängbad.

   Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling som använder stickande eller skärande verktyg eller bassängbad.

  • Anmälan miljöfarlig verksamhet

   Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken 9 kap 6 §

   Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken 9 kap 6 §

  • Anmälan om installation av värmepump

   Här kan du anmäla eller söka tillstånd för installation av värmepump. 

   Här kan du anmäla eller söka tillstånd för installation av värmepump. 

  • Ansökan enligt lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter

   Kommunfullmäktige 2010-06-14, § 63

   Kommunfullmäktige 2010-06-14, § 63

  • Ansökan om strandskyddsdispens

   Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd enligt 7 kapitlet § 3 i miljöbalken. Att anlägga, gräva eller bygga något eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet kräver dispens. 

   Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd enligt 7 kapitlet § 3 i miljöbalken. Att anlägga, gräva eller bygga något eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet kräver dispens. 

  • Ansökan/anmälan bygglov, rivningslov, marklov

   Du behöver bygglov om du ska bygga nytt, bygga till eller om du ska ändra användningen av en byggnad.

   Du behöver bygglov om du ska bygga nytt, bygga till eller om du ska ändra användningen av en byggnad.

  • Kompostering av matavfall

   Du som avser att kompostera ditt matavfall, istället för att använda kommunens bruna kärl, ska anmäla det till Miljö- och byggnämnden. Du ska själv kunna ta hand om den mängd jord som uppkommer av komposten.

   Du som avser att kompostera ditt matavfall, istället för att använda kommunens bruna kärl, ska anmäla det till Miljö- och byggnämnden. Du ska själv kunna ta hand om den mängd jord som uppkommer av komposten.

  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - Älvsbyns kommun

   Här kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad, för dig själv eller annan person.

   Här kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad, för dig själv eller annan person.

  • Transportdispens - ansöka om

   Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, är tyngre, bredare eller längre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för den transporten.

   Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, är tyngre, bredare eller längre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för den transporten.

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (1)

  • Ansökan om intyg

   Här kan du ansöka om arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg, intyg om inkomstbortfall  och inkomstintyg kopplade till anställningar i kommunen.

   Här kan du ansöka om arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg, intyg om inkomstbortfall  och inkomstintyg kopplade till anställningar i kommunen.

  Kultur och fritid (9)

  Visa allaVisa färre

  Näringsliv och arbete (7)

  Visa allaVisa färre

  Stöd och omsorg (11)

  Visa allaVisa färre

  Utbildning och förskola (18)

  Visa allaVisa färre