Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (10)

  • Anmäl och registrera livsmedelsverksamhet

   Här kan du anmäla och registrera din livsmedelsverksamhet direkt via e-tjänst

   Här kan du anmäla och registrera din livsmedelsverksamhet direkt via e-tjänst

  • Anmälan hygienisk behandling/bassängbad och solarium

   Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling som använder stickande eller skärande verktyg eller bassängbad.

   Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling som använder stickande eller skärande verktyg eller bassängbad.

  • Anmälan miljöfarlig verksamhet

   Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken 9 kap 6 §

   Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken 9 kap 6 §

  • Anmälan om installation av värmepump

   Här kan du anmäla eller söka tillstånd för installation av värmepump. 

   Här kan du anmäla eller söka tillstånd för installation av värmepump. 

  • Ansökan enligt lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter

   Kommunfullmäktige 2010-06-14, § 63

   Kommunfullmäktige 2010-06-14, § 63

  • Ansökan om strandskyddsdispens

   Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd enligt 7 kapitlet § 3 i miljöbalken. Att anlägga, gräva eller bygga något eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet kräver dispens. 

   Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd enligt 7 kapitlet § 3 i miljöbalken. Att anlägga, gräva eller bygga något eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet kräver dispens. 

  • Ansökan/anmälan bygglov, rivningslov, marklov

   Du behöver bygglov om du ska bygga nytt, bygga till eller om du ska ändra användningen av en byggnad.

   Du behöver bygglov om du ska bygga nytt, bygga till eller om du ska ändra användningen av en byggnad.

  • Kompostering av matavfall

   Du som avser att kompostera ditt matavfall, istället för att använda kommunens bruna kärl, ska anmäla det till Miljö- och byggnämnden. Du ska själv kunna ta hand om den mängd jord som uppkommer av komposten.

   Du som avser att kompostera ditt matavfall, istället för att använda kommunens bruna kärl, ska anmäla det till Miljö- och byggnämnden. Du ska själv kunna ta hand om den mängd jord som uppkommer av komposten.

  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - Älvsbyns kommun

   Här kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad, för dig själv eller annan person.

   Här kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad, för dig själv eller annan person.

  • Transportdispens - ansöka om

   Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, är tyngre, bredare eller längre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för den transporten.

   Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, är tyngre, bredare eller längre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för den transporten.

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (1)

  • Ansökan om intyg

   Här kan du ansöka om arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg, intyg om inkomstbortfall  och inkomstintyg kopplade till anställningar i kommunen.

   Här kan du ansöka om arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg, intyg om inkomstbortfall  och inkomstintyg kopplade till anställningar i kommunen.

  Kultur och fritid (9)

  Visa allaVisa färre

  Näringsliv och arbete (6)

  • Ansökan om Byautvecklingspeng

   Byaföreningar kan söka pengar för att öka trivseln i byarna som exempelvis trivselkvällar, utvecklingsprojekt, utsmyckning mm.

   Byaföreningar kan söka pengar för att öka trivseln i byarna som exempelvis trivselkvällar, utvecklingsprojekt, utsmyckning mm.

  • Ansökan om marknadsföringsbidrag, mässor

   Mässbidrag för näringsidkare

   Mässbidrag för näringsidkare

  • Brandfarlig vara - Anmälan av föreståndare

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av brandfarlig vara kan anmäla ny föreståndare här.

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av brandfarlig vara kan anmäla ny föreståndare här.

  • Brandfarlig vara - Ansöka om tillstånd

   Ansökan om tillstånd för att hantera brandfarliga varor. Tillståndskravet är kopplat till den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor.

   Ansökan om tillstånd för att hantera brandfarliga varor. Tillståndskravet är kopplat till den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor.

  • Explosiv vara - Ansökan om tillstånd

   Ansökan om tillstånd för att hantera explosiv vara. Tillstånd ska sökas för hantering och/eller överföring av explosiva varor.

   Ansökan om tillstånd för att hantera explosiv vara. Tillstånd ska sökas för hantering och/eller överföring av explosiva varor.

  • Explosiv vara - Godkännande av föreståndare

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av explosiv vara kan ansöka om godkännande av ny föreståndare här.

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av explosiv vara kan ansöka om godkännande av ny föreståndare här.

  Visa allaVisa färre

  Stöd och omsorg (12)

  • Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

   Här kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

   Här kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

  • Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen

   Här kan du ansöka om stöd i hemmet och särskilt boende enligt socialtjänstlagen

   Här kan du ansöka om stöd i hemmet och särskilt boende enligt socialtjänstlagen

  • Ansökan om stöd och omsorg LSS/Socialpsykiatri

   Ansökan om insatser och stöd enligt LSS/SocialpsykiatriHär kan du ansöka om stöd och serviceinsatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt ansöka om annan hjälp, enligt socialtjänstlagen (SOL) för personer med diagnostiserad psykiatrisk eller neuropsykiatrisk ohälsa/diagnos mellan 18-65 år.

    

   Här kan du ansöka om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt ansöka om annan hjälp, enligt socialtjänstlagen (SOL) för personer som har psykisk ohälsa, psykiska, kognitiva och/eller neuropsykiatriska tillstånd/diagnoser/funktionsnedsättningar

   Ansökan om insatser och stöd enligt LSS/SocialpsykiatriHär kan du ansöka om stöd och serviceinsatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt ansöka om annan hjälp, enligt socialtjänstlagen (SOL) för personer med diagnostiserad psykiatrisk eller neuropsykiatrisk ohälsa/diagnos mellan 18-65 år.

    

   Här kan du ansöka om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt ansöka om annan hjälp, enligt socialtjänstlagen (SOL) för personer som har psykisk ohälsa, psykiska, kognitiva och/eller neuropsykiatriska tillstånd/diagnoser/funktionsnedsättningar

  • Förteckning över egendom

   Förteckning över egendom

   Förteckning över egendom

  • God man/ Förvaltare - Ansökan om

   Ansökan till tingsrätten

   Ansökan till tingsrätten

  • God man/ Förvaltare - Intresseanmälan

   Anmäl ditt intresse för att bli god man/förvaltare

   Anmäl ditt intresse för att bli god man/förvaltare

  • Godmanskap/ Förvaltarskap - Anmälan om behov av

   Anmälan till överförmyndarnämnden

   Anmälan till överförmyndarnämnden

  • Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter

   för hemtjänst, stöd i boende, korttidsboende, trygghetslarm och särskilt boende.

   för hemtjänst, stöd i boende, korttidsboende, trygghetslarm och särskilt boende.

  • Orosanmälan barn och unga

   Här kan du anmäla misstanke om att någon far illa.
   OBS! Om du tror att personen befinner sig i akut fara, ring 112.

   Här kan du anmäla misstanke om att någon far illa.
   OBS! Om du tror att personen befinner sig i akut fara, ring 112.

  • Uttag spärrat konto

   Överförmyndarnämndens tillstånd krävs för uttag från ett spärrat konto.

   Överförmyndarnämndens tillstånd krävs för uttag från ett spärrat konto.

  • Årsräkning sluträkning m. bilagor

   Årsräkning/ Sluträkning/ Årsuppgift

   Årsräkning/ Sluträkning/ Årsuppgift

  Visa allaVisa färre

  Utbildning och förskola (20)

  Visa allaVisa färre