Ansökan om tillstånd för utplacering av blomlådor, Älvsbyns kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om tillstånd för utplacering av blomlådor, Älvsbyns kommun


Syftet med blomlådorna är inte att hindra fordon från att köra på gatorna, utan att få förarna att uppmärksamma omgivningen och anpassa sin hastighet till denna. Det är även ett sätt för de boende att själva kunna påverka trafiksituationen på sin gata.

Det är du som hade tänkt ha blomlådorna utanför din tomt, som gör ansökan om tillstånd från samhällsbyggnadsförvaltningen. För att blomlådorna inte ska utgöra en trafikfara eller försämra framkomligheten på gatan är det samhällsbyggnadsförvaltningen som avgör om gatan är lämplig för blomlådor och var de i så fall får placeras.

Tillståndet gäller ett år i taget, från och med 15 maj till och med 15 september, och du måste själv förnya tillståndet inför varje sommar om du vill ställa ut blomlådor. På kommunens hemsida finns mer information som rör tillstånd för utplacering av blomlådor.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa