Ansökan om startbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Startbidrag, med ett engångsbelopp (1 000 kronor) kan lämnas till nystartad förening eller organisation som redovisat minst 12 medlemmar i åldersintervallet 7-25 år. För kulturföreningar och föreningar för funktionshindrade gäller ej någon åldersgräns. Verksamheten skall ha bedrivits under året och första årsmötet hållits.

Kompletta årsmöteshandlingar innehållande bl a verksamhets- och revisionsberättelser, resultat- och balansräkning, justerat årsmötes-protokoll samt verksamhetsplanering för nästkommande år skall bifogas ansökan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Rätt att teckna i föreningens namn
  • Verksamhets- och revisionsberättelse
  • Resultat- och balansräkning
  • Justerat årsmötesprotokoll
  • Verksamhetsplanering för nästkommande år

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa