Specialkost i förskola och skola - Älvsbyn

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vårdnadshavare och myndig elev kan här:

  • ansöka om specialkost i förskola, grundskola eller gymnasieskola

  • avbeställa specialkost, exempelvis om besvär som krävde specialkost har försvunnit

  • anmäla förändring gällande specialkost, exempelvis vid byte av skola, eller förändrat behov av specialkost

  • anmäla tillfälligt uppehåll i specialkost, exempelvis vid ledighet, frånvaro på grund av studiebesök, prao eller liknande

Information

Allergi och Specialkost tillhandahålls av medicinska skäl till alla barn/elever med allergi, överkänslighet eller vid behov av anpassad måltid. Vid medicinska skäl krävs läkarintyg/journalutdrag.

Vid servering av maträtter som innehåller fläsk, blodmat och/eller lever hänvisar vi elever  till det vegetariska alternativet.

Du som enbart har behov av att dricka laktosfri mjölk behöver inte göra någon ansökan.

En gång/år önskar vi ny kontakt alternativ ny specialkostblankett, undantaget är celiaki (glutenfri kost) som är en livslång sjukdom. Anledningen till att vi vill ha så pass täta uppföljningar är att det är vanligt förekommande att elever fortsätter att stå på specialkost fastän allergin växt bort eller något ändrats. Det är lätt att glömma bort att ta kontakt med köket, men vi vill uppmana er att göra det eftersom det är av största vikt att barnen/eleverna får rätt kost.

Personal vid Kostenheten tar emot din ansökan. Du får besked om vilket beslut som fattas. Kostenheten informerar även det aktuella köket om beviljad specialkost.

Viktig information:  

Medicinska skäl till specialkost ska styrkas med giltig handling (intyg) från vården.

Om beviljad specialkost inte hämtas (äts) under en period av en vecka i följd kommer  köket att sluta tillaga den tills ny kontakt tas.

Du kommer att få signera din ansökan med E-legitimation. Om du är en av två vårdnadshavare kommer även den andra vårdnadshavaren att få signera ansökan med E-legitimation. 

 

 

 

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa