Stipendium

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan söka något följande stipendier

  • Älvsbyns kommuns stipendium för unga ledare, 14-25 år
  • Kulturstipendium
  • Ungdomsledarstipendium

Du kan också nominera någon annan person för ett stipendium.

För stipendierna gäller

Stipendiesumman får fritt användas enligt stipendiatens eget bestämmande. Stipendiet utdelas endast gång till en och samma person. Ansökan eller förslag till kulturstipendiat/ungdomsledarstipendiat ska vara Älvsbyns Kommun, Fritid & Kultur tillhanda senast 30 april innevarande år.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa