Ansökan enligt lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Till ansökan ska bifogas de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan.

Handläggningsavgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige debiteras för handläggning av ansökan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa