Ansökan om tillstånd för grävnings och schaktarbeten på gator och allmän platsmark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Grävtillstånd
För att få utföra någon form av grävningsarbete och/eller schaktarbete i offentlig plats, som förvaltas av kommunen, exempelvis gator, vägar, torg och parker måste den som ska utföra arbetet söka tillstånd från kommunen. Grävning kan innebära vägschakt, ledningar, kablar, värmekulvertar etc.

Kommunens riktlinjer för grävning i offentlig plats hittar du på vår hemsida.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kartskiss
  • Tillstånd från berörda ledningsägare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa