Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt stöd för att göra bostaden mer funktionell för dig som har en funktionsnedsättning. Bidragets syfte är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt i sin bostad

Vem som kan beviljas bidrag regleras i lagen (2018:222) om bostadsanpassning m.m.

 

OBS! Du som skickar in din ansökan via e-tjänst måste även skriva ut och skicka in blanketterna ”Ägarmedgivande” och ”Medgivande från nyttjanderättshavare” om behov föreligger. Läs mer på Ansökan bostadsanpassning

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa