Byte av placeringsform förskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vårdnadshavare kan här  ansöka om byte av placeringsform  i förskolan till en av följande placeringsformer.

  •  Arbete eller studier  Barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till plats i förskola i den  omfattning som vårdnadshavares arbete, studier och restid eller barnets behov motiverar.
  • Arbetssökande  Barn till vårdnadshavare som är arbetssökande erbjuds förskola 15 timmar per vecka. 
  • Föräldraledig med yngre syskon  Barn i åldern 1–3 år, vars vårdnadshavare är föräldraledig för ett yngre syskon enligt föräldraledighetslagen erbjuds förskola 15 timmar per vecka. 
  • Allmän förskola Från och med höstterminen det år barn fyller 3 år erbjuds en plats i allmän förskola med 15 timmar per vecka. 

Kom ihåg! Anmäl ny inkomst om din inkomst har förändrats i större utsträckning vid byte av placeringsform

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Intyg som styrker ansökan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa