Ansökan om stöd till kulturföreningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kompletta årsmöteshandlingar innehållande bl a verksamhets- och revisionsberättelser, resultat- och balansräkning, justerat årsmötesprotokoll samt verksamhetsplanering för nästkommande år skall bifogas ansökan. 

Ansökan oss tillhanda senast 28 februari.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa