Uppsägning av förskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Uppsägning av plats görs skriftligt, senast 3 månader innan barnet slutar. Avgift betalas under uppsägningstiden. Uppsägningsdatum = uppsägningens ankomstdatum till kommunledningskontoret.

För placering vid fritidshem gäller att vid föräldraledighet och arbetslöshet debiteras avgift för hel aktuell månad. Platsen får därmed behållas månaden ut.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa