Orosanmälan barn och unga

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

OBS!  Denna e-tjänst töms vardagar mellan kl 07.00-16.00.

Övrig tid kontakta/ring 112 om du tror personen befinner sig i akut fara.

  • Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
  • Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden.
  • Som privatperson har du möjlighet att vara anonym när du gör en orosanmälan. Om du väljer att uppge ditt namn kan socialtjänsten inte garantera din anonymitet.
  • OBS Anonym orosanmälning kan inte lämnas via denna e tjänst  Om du vill vara anonym hänvisar vi till anmälningstelefonen  0929- 173 99 vardagar mellan 08.00 och 10.00
  • Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna i anmälan.
  • Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan.
  • Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.
 
Barn och familj
Telefontid alla vardagar mellan kl  08.00-10.00
Telefon  0929-17399
 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa