Älvsbyn- Medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är folkbokförd i Älvsbyn har rätt att lämna förslag på en fråga eller ett ärende som du tycker att kommunfullmäktige ska ta upp. Ett förslag ska handla om ett ämne som hör till fullmäktiges eller en nämnds ansvarsområde. Förslaget får inte handla om ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Inför varje fullmäktigesammanträde bereder presidiet inkomna medborgarförslag. På förslag från presidiet beslutar fullmäktige om förslagen får ställas.

Ditt förslag blir en så kallad allmän och offentlig handling, vilket innebär att vem som helst får ta del av ditt förslag.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa