Förnyad ansökan förskola och fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

 Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad men som får förändrade familjeförhållanden med olika folkbokföringsadresser anmäler här behov för att var för sig bli platsinnehavare

OBS kom ihåg att ni måste även lämna in en ny inkomstuppgift.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa