Inkomstredovisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt "Regler och tillämpningar för förskola och fritidshem", ska inkomstuppgift  skyndsamt insändas  efter att skriftligt placeringsbeslut erhållits. Sker inte detta, debiteras högsta avgift.

Ny inkomstredovisning ska även lämnas vid förändrad inkomst och/eller förändringar av hushållets bruttoinkomst. 

Rätten till plats kan upphöra på grund av uppenbart  felaktiga och/eller inaktuella  inlämnade inkomstuppgifter. 

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa