Ansökan om försörjningsstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När inkomsterna inte räcker till för de utgifter du och din familj har eller när någon oförutsedd händelse gör att ekonomin omkullkastas, så har du möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd så kallat försörjningsstöd.

Ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Målet är alltid att ekonomiskt bistånd ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Enligt socialtjänstlagen ska en individuell behovsprövning alltid göras. Ett beslut ska alltid fattas som ett bifall eller avslag till ansökan om försörjningsstöd. Ett avslagsbeslut meddelas alltid skriftligt och beslutet går att överklaga till Förvaltningsrätten.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Personuppgifter för sökande och eventuell medsökande

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa