Ansökan om byte av grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skolskjuts
När elev väljer att gå i annan skola än den kommunen anvisat så har inte eleven rätt till skolskjuts. I de fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts.
(SL 10 kap § 32).

Vårdnadshavares underskrift
Om barnet har två vårdnadshavare (även gemensam vårdnad) krävs bådas underskrift.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa