Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att kunna beräkna och garantera rätt avgift på din insats behöver vi din hjälp.

När Du har beviljats insats från Älvsbyns kommun ska Du lämna in uppgifter om Din ekonomi till kommunen för att en korrekt avgiftsberäkning ska vara möjlig.

I denna tjänst fyller du i de uppgifter som gäller för dig och eventuellt även för din maka, make, eller sambo.

Du kan också välja att betala högsta avgift och behöver då inte uppge några uppgifter om inkomster och kostnader för boende. 

OBS ! Om du inte lämnar in några uppgifter debiteras du automatiskt högsta avgift upp till maxtaxa.

Avgifterna regleras i Socialtjänstlagen samt genom beslut av kommunfullmäktige, Älvsbyn.

Vi behöver spara och behandla de personuppgifter som du lämnar in i denna tjänst. Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna beräkna din avgift och ditt förbehållsbelopp.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa