Ansökan om halltider

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan av halltider av föreningar verksamma i Älvsbyns kommun ska vara inlämnad senast 15 april för schemaläggning kommande läsår.

Prioriteringsordning för bokning är enligt följande:

 

1. Älvsbyns kommuns egna verksamheter
2. Cuper som anordnas i Älvsbyns kommun
3. Föreningar verksamma i Älvsbyns kommun som ska bedriva barn och ungdomsverksamhet samt parasport.
4. Föreningar verksamma i Älvsbyns kommun som ska bedriva vuxenverksamhet
5. Företag verksamma i Älvsbyns kommun samt privatpersoner boende i Älvsbyns kommun
6. Övriga Ska hyrningen ske med ett vinstdrivande syfte handhas varje tillfälle separat. Behövs speciell kompetens för att nyttja lokalerna står arrangören för detta. Tillträde och förberedelse för möblering enligt överenskommelse.

 

Detta innebär att ni, när ni söker halltider behöver ange vilken grupp det är som tränar samt ålder på de som i huvudsak tränar i gruppen. Skriv den åldern som är medelåldern för de som tränar i respektive grupp om det varierar. Målsättningen är att alla lag får 2 träningstillfällen i veckan, vill något lag träna mer än så är det möjligt utifrån tillgång när ordinarie tider är satta. Ange även antal deltagare per grupp så vi har lättare att se vilka grupper som eventuellt kan dela hall samt vilken grupp som behöver en större hall

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa