Ansökan om Byautvecklingspeng

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Medel för byautveckling, även kallat byautvecklingspeng, är pengar som registrerade byaföreningar i Älvsbyns kommun kan ansöka om. Pengarna ska användas till att öka trivseln i byarna som exempelvis trivselkvällar, utvecklingsprojekt, utsmyckning mm.

Ansökningar görs löpande under året. Varje byaförening har totalt 10 000 kronor att ansöka om per år.

I ansökan beskrivs vad inköpen har används till. Kvitton/underlag och kontoutdrag som styrker inköpen ska bifogas. Bidraget får inte användas till livsmedel eller saker som är lätt att avyttra.

Vid frågor kontakta handläggare Ulrica Hamsch
Telefon: 0929-171 40
E-post: ulrica.hamsch@alvsbyn.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kvitton/underlag och kontoutdrag på inköp

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa