Ansökan årligt driftsbidrag för enskilda vägar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är väghållare för en enskild väg inom Älvsbyns kommun kan ansöka om kommunalt bidrag till drift och underhåll av vägar som är öppen för allmän trafik året runt. Ansökningsperioden är löpande under året och bidraget betalas ut löpande.

Det kommunala bidraget för vägunderhåll kan betalas ut till enskilda vägar med  statsbidrag. Till vägunderhåll räknas barmarksunderhåll, vinterväghållning och annat likvärdigt löpande vägunderhåll. Rätten till bidrag avgränsas till de som har rätt till Trafikverkets motsvarande bidrag.

  • Driftsbidrag betalas endast ut under förutsättning att förening, företag eller i annan form ansvarig väghållare skriftligt ansökt om bidraget hos Älvsbyns kommun.
  • Driftsbidrag betalas endast ut till de vägar som uppfyller kraven för årligt driftsbidrag för enskild väg från Trafikverket Enskilda vägar - www.trafikverket.se
  • Bidraget baseras på den summa som anslås årligen för ändamålet fördelat på det antal kilometrar, med en decimals noggrannhet, vägsträcka av angiven typ som finns i kommunen.
  • Bidragsansökan kan ej beviljas för en enskild vägsträcka mer än en gång per år.
  • Obs! Om en vägförening ansvarar för flera olika vägar i en by måste en separat ansökan göras för varje väg.

Väghållaren ska meddela kommunen om ändrade förhållanden, till exempel ändrad kontaktperson, kontouppgifter eller sådant som kan ha betydelse för bidragsberäkning och utbetalning. Om detta inte sker har kommunen rätt att upphäva bidragsersättning och kräva återbetalning av felaktigt utbetalt belopp.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa