Ansökan om skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för att som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts för sitt barn

Ansökan om skolskjuts skall göras inför varje nytt läsår

Ansökan om skolskjuts skall vara inlämnad senast 31 maj

Handläggningstid för ansökan är i regel 14 dagar

 

Växelvis boende

Om ni vill ansöka om skolskjuts från barnets båda adresser vid växelvis boende måste ansökan inkomma från respektive vårdnadshavare.

 

 

Skolskjuts är en resa mellan plats i anslutning till hemmet och fram till skolan, av elev i förskoleklass, grundskola och särskola.

Skolskjuts kan ske i form av:

·         Resor med allmän kollektivtrafik (busskort)

·         Resor med särskilt upphandlad skolskjutsfordon

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa