Ansökan byaförening - Älvsbyns kommun 150 år

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Under 2024 firar Älvsbyns kommun 150 år vilket kommunstyrelsen beslutat ska uppmärksammas. Syftet är att uppmärksamma den historiska händelsen Älvsbyns kommun 150 år genom aktiviteter för medborgare. För att få arrangemang i hela kommunen finns en pott för byaföreningar att söka. Byaföreningarna kan söka bidrag för kultur och barnaktiviteter. Stödet är till för att sprida firandet av Älvsbyns kommun 150 år till byarna och att byaföreningarna får vara delaktig i hur firandet ska utformas lokalt.

 

Kriterier

  • Stödet gäller enbart byaföreningar i Älvsbyns kommun
  • Föreningen ska under 2023 ha haft sina uppgifter registrerade hos Älvsbyns kommun
  • Ansökan öppnar 1 februari och stänger 20 april
  • Bidraget utbetalas i månadsskiftet maj/juni och redovisning från föreningarna ska vara Kultur och fritid tillhanda senast 19 december 2024
  • Aktiviteten ska ske under 2024
  • Aktiviteten ska vara öppen för allmänheten d.v.s inte enbart för föreningens egna medlemmar.

Inträdet ska vara kostnadsfritt

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen Älvsbyn

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kvitton/underlag och kontoutdrag på inköp

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa